Vertrouwenspersoon

Inleiding

Pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie zijn vormen van gedrag, die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat en zijn dan ook onacceptabel.
Het bestuur van MVC ( hierna “het bestuur” ) veroordeelt dit soort “ongewenst gedrag” en wil het zoveel mogelijk voorkomen. Hoewel er gedragsregels zijn, welke zijn vast gelegd in het huishoudelijk reglement, is het helaas niet mogelijk ongewenst gedrag honderd procent te voorkomen. Hierom heeft het bestuur besloten tot het aanstellen van 2 vertrouwenscontactpersonen ( VCP ). Deze vertrouwenscontactpersonen zijn er voornamelijk voor leden en vrijwilligers, die te maken hebben met ongewenst gedrag en hierover met iemand willen praten.
Ook ouders en verzorgers van leden kunnen contact opnemen met de VCP.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden en vrijwilligers. De VCP zal in alle gevallen, dat hij/zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. ongewenst gedrag, dit met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden, terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen.
Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Werkveld VCP

De VCP kan worden ingeschakeld voor alle zaken, die te maken hebben met ongewenst gedrag.
Onder ongewenst gedrag verstaat het bestuur van MVC o.a. de volgende zaken:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie en geweld, zowel verbaal door bijvoorbeeld schelden, als fysiek door bijvoorbeeld het slaan of vastgrijpen van een persoon
  • (Cyber) pesten en treiteren
  • Discriminatie
  • Machtsmisbruik
  • Roddelen en negeren

Organisatie van de VCP

De VCP rapporteert aan het bestuur. In deze rapportage worden persoonsgegevens anoniem gehouden in verband met de privacy van onze leden en vrijwilligers. Het bestuur ontvangt een duidelijke omschrijving van het probleem. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld binnen het bestuur. Indien nodig kan het bestuur maatregelen treffen om het probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Contact

Indien u in contact wil treden met een VCP kan dit telefonisch of per e-mail. Hieronder vindt u de contactgegevens van de VCP:

E-mail: vertrouwenspersoon@mvcmaassluis.nl
Telefoon:

  • Mike Feuerberg (06 – 43 35 43 60)
  • Joke Reek (06 – 48 09 82 11)